In אנרגיה ותשתיות

בדיקת השבח החל על מקרקעין לאור אישור תב”ע חדשה לדרך: מנגנון חישוב הפיצויים בשל הפקעה

מחקר זה עוסק במדיניות פיצוי בעל הקרקע בעת הפקעת חלקית, בדגש על סוגיות העולות מהשבחת הקרקע הנותרת, כפועל יוצא מההפקעה. בהקשר זה, השאלה המרכזית הינה האם נהוג לקזז את הרווחים, אותם הסבה התוכנית לבעל הקרקע מן הפיצוי שיש לשלם לו בשל ההפקעה. על מנת להתרשם ממנגנוני הפיצוי המקובלים בעולם, המחקר בחן את המנגנונים הנהוגים בחמש מדינות מובילות – ארצות הברית, אוסטרליה, אנגליה, גרמניה וספרד.

מעוניין לשמוע עוד? צור איתנו קשר.