In אנרגיה ותשתיות

מיסוי מלח המופק ממי ים: ניתוח השוואתי, כלכלי ותיאורטי

מחקר זה בוחן האם מיסוי מלח המופק בתהליך של אידוי מי ים נהוג בעולם, את הטעמים העומדים מאחורי ההחלטה על המיסוי או אי המיסוי, וכן את שיעור המיסוי הנהוג במדינות בהן הוא חל. יצוין, כי ביצוע ההשוואה הבין מדינתית הינה מורכבת בשל ריבוי הממדים המעורבים בבחינת המיסוי האפקטיבי, ולכן, מחקר זה מתמקד במספר אמצעיים דומיננטיים המשמשים למיסוי חברות המפיקות מלח ממי ים. לצורך הצגת תמונה ברורה ומקיפה, המחקר בחן את המצב בשמונה מדינות שונות, בהן ייצור המלח בהליך של אידוי הינו משמעותי. המדינות שנבחנו הינן: ארצות הברית, אוסטרליה, ספרד, פורטוגל, צרפת, איטליה, יוון והודו.

מעוניין לשמוע עוד? צור איתנו קשר.