In יחסי עבודה, הון אנושי

סיוע במימוש זכויות רפואיות – מבט משווה עולמי

המחקר בוחן את האופן בו מדינות אירופאיות שונות מסדירות את תחום מתן השירותים המשפטיים, ובפרט את הסיוע במימוש זכויות סוציאליות ובמרכזן הזכויות רפואיות. בין היתר, מחקר זה בוחן את ההיבטים הכלכליים והמשפטיים המעורבים בהסדרת התחום, בדגש על האמצעים החקיקתיים ועל רווחת הצרכן. המחקר כלל התייחסות לשמונה מדינות: הולנד, בלגיה, שוויץ, גרמניה, איטליה, ספרד, סלובניה ורוסיה.

מעוניין לשמוע עוד? צור איתנו קשר.