In יחסי עבודה, הון אנושי

אסדרת מקצוע הקוסמטיקאי/ת: בחינה בינלאומית בארבע מדינות

מחקר זה בוחן את רגולציית מקצוע הקוסמטיקה בעולם, בשלושה היבטים מרכזיים; רישוי ואסדרת המקצוע – ובפרט מי ראשי לעסוק ובאילו תנאים, רישוי ופיקוח על בתי הספר בתחום, ובחינת התכשירים שבהם רשאים רשאים הקוסמטיקאים לעשות שימוש. המחקר כלל התייחסות מפורטת לארבע מדינות, שתיים אמריקאיות ושתיים אירופאיות: מסצ’וסטס, קליפורניה, צ’כיה ואוסטריה. יתר על כן, המחקר מציג סקירה רוחבית של המצב בכל חמישים המדינות שבארצות הברית.

מעוניין לשמוע עוד? צור איתנו קשר.