In אנרגיה ותשתיות

האחריות על אחזקת עתודות דלק ומימונן: מחקר רגולטורי השוואתי

מחקר זה בוחן מנקודת מבטח השוואתית את ההסדרים הרגולטוריים ברחבי העולם, הנוגעים לחובות אחזקת עתודות דלק, כמלאי תפעולי וכמלאי לשעת חירום. מטרת המחקר היא לבחון את ההסדרים הנהוגים במגוון מדינות ביחס לחובת אחזקת מלאי דלק בהקשר לגורם המחזיק במלאי, את הסדרי המימון למימוש חובה זו ודרך קביעת היקף המימון. על מנת לשקף נכונה את המצב הנוהג בעולם, המחקר בוחן עשר מדינות מערביות בעלות משקי נפט מגוונים ומאפיינים כלכליים שונים. המדינות שנבחנו במסגרת מחקר זה הן: ארצות הברית, גרמניה, צרפת, ספרד, פורטוגל, הולנד, איטליה, רומניה ואוקראינה.

מעוניין לשמוע עוד? צור איתנו קשר.