In אנרגיה ותשתיות

הגבלות רגולטוריות בשווקי הגז בעולם

מחקר זה עוסק במגבלות הרגולטוריות המוטלות על משווקי הגז הטבעי אשר פועלים גם בתחום הדלק מכוח דיני התחרות. במסגרת המחקר נבחנו ארבע מדינות נבחרות, המאופיינות בצריכה גבוהה של גז טבעי – קליפורניה, איטליה, הולנד, אוקראינה. המחקר מספק רקע על מאפייני הצריכה והייצור בכל אחד מן השווקים, ובוחן האם ובאילו מצבים מוגבלת יכולתם של משווקי גז טבעי להתחרות גם בשוק הדלק.

מעוניין לשמוע עוד? צור איתנו קשר.