In אנרגיה ותשתיות

הטמעת רכבי CNG בעולם: מצב קיים ותחזית

מחקר זה עוסק בתחזית הטמעתו של ה-CNG במספר מדינות נבחרות, לאור עלותו הנמוכה יחסית, זמינותו ויעילותו בהקטנת זיהום האוויר – שיקולי מפתח בהחלטתן של מדינות על הגדלת השקעה. תחילה, המחקר מציג את התחזיות לביקוש באנרגיה בכלל ובגז בפרט, בתחום התחבורה. לאחר מכן מוצגת סקירה בינלאומית רחבה ולבסוף סקירה פרטנית בקשר עם התחזית להטמעת השימוש בכל מדינה. במסגרת המחקר הוצגו תחזיות לארצות הברית, קנדה, ארגנטינה, אירלנד, האיחוד האירופי, רוסיה, קזחסטן, סין, הפיליפינים ותאילנד.

מעוניין לשמוע עוד? צור איתנו קשר.