In יחסי עבודה, הון אנושי

חופש ההתאגדות – מגבלות על החלפת איגוד עובדים יציג

המחקר בוחן את המגבלות המוטלות במדינות שונות בעולם, על קבוצת עובדים המבקשת להחליף את איגוד העובדים המייצג אותם מול המעסיק. ובפרט, החלפת האיגוד בעיצומו של משא ומתן או מיד לאחריו. מחקר זה כלל התייחסות לשלוש מדינות מערביות: ארצות הברית, צרפת וגרמניה.

מעוניין לשמוע עוד? צור איתנו קשר.