In אנרגיה ותשתיות

מדדי השפעה סביבתיים – מחקר השוואתי

בהמשך לחשיבות ההולכת וגוברת של תדמית החברות בתחום איכות הסביבה על אהדת הציבור ועל החלטותיהם של משקיעים, מחקר זה בוחן את המתודולוגיה של קביעת מדד ההשפעה הסביבתי, וכן את הנוסחאות שבסיסו. המחקר כולל ההתייחסות למדדי ההשפעה הסביבתיים באנגליה, סקוטלנד, הודו וסין, וכן למדדי השפעה סביבתיים פרטיים, אשר עוצבו על ידי חברות דירוג שונות.

מעוניין לשמוע עוד? צור איתנו קשר.