In אנרגיה ותשתיות

מחקר בינלאומי: הרגולציה על משק הדלק

מחקר זה בוחן את הצעת חוק משק הדלק, התעש”ב-2012, בהשוואה לרגולציה הקיימת בתחום זה במדינות זרות. המחקר מתייחס לאופי הרגולציה, מידת פולשנותה וכן להשלכות הצפויות על משק הדלק בישראל. ההשוואה נעשתה אל מול שמונה מדינות מערביות מפותחות שונות, אשר נבחרו בקפידה על מנת להבטיח שתמהיל המדינות יכלול הן מדינות חלשות כלכלית מישראל והן מדינות החזקות ממנה. כמו-כן התמהיל כלל מדינות בעלות דרגות רגולציה שונות וריכוזיות שוק שונה. המחקר כלל התייחסות לקליפורניה, הולנד, בלגיה, פורטוגל, איטליה, גרמניה, יוון ואוקראינה.

מעוניין לשמוע עוד? צור איתנו קשר.