In אנרגיה ותשתיות

מחקר בינלאומי על יציבות רגולטוריות בדגש על מדינות נבחרות

המחקר עוסק בהתחייבות מטעם הממשלה להענקת סביבה רגולטורית יציבה, לצורך עידוד השקעות הדרושות לשם איתור והפקה של גז-טבעי. השאלה המרכזית הנבחנת במסגרת המחקר היא מידת נפוצות של הבטחות מעין אלה, בהקשרים דומים בעולם, תוך דגש על מדינות מערביות וכלכלות מובילות נבחרות. המחקר כלל התייחסות לאיטליה, גרמניה, הולנד, שבדיה, רוסיה ומצרים.

מעוניין לשמוע עוד? צור איתנו קשר.