In אנרגיה ותשתיות

מנהל מערכת החשמל: הסדרת פונקציות ניהול מערכות החשמל הלאומיות

מחקר זה בוחן את הרגולציה החלה על מנהל מערכת החשמל במספר מדינות מערביות מרכזיות, המתאפיינות במשק חשמל אשר עבר תהליך של הפרטה (אולם עדין כוללים דפוסים מסוימים של ריכוזיות). שאלת המחקר עוסקת באופן הסדרת פעילות מנהל המערכת, היקף סמכויותיו והיחס בינו לבין חברות אנרגיה. נוסף על כך, המחקר סוקר את דרכי ההתמודדות המגוונות עם ניגודי עניינים פוטנציאלים בין המנהל לשחקנים נוספים במשק החשמל, וכן את אופן הביצוע של תכנון אסטרטגי ארוך טווח. המחקר בוחן את המדינות הבאות: ניו-יורק, ניו-ג’רזי ופנסילבניה, קליפורניה, אוסטרליה, ניו-זילנד, אירלנד, הולנד, גרמניה, הונגריה וטורקיה.

מעוניין לשמוע עוד? צור איתנו קשר.