In יחסי עבודה, הון אנושי

מקצועות הים – השקעה בעתיד הימי של ישראל

מחקר זה מבקש לבחון את הפוטנציאל הטמון בענפי החינוך הימי ואת הביקוש לבעלי הסמכה בתחומים הרלוונטיים. זאת, באמצעות מיפויי שיטתי של התחום במדינת המחקר, ניתוח מקורות ראשוניים, ביצוע ראיונות עם בעלי תפקידים מובלים מהתעשייה, האקדמיה והממשל, ניתוח בינלאומי של התחום וכן ניתוח הפוטנציאל, וניתוח עלות-תועלת. לצורך דיון ממוקד, המחקר בוחן שלושה ענפים בעלי חשיבות גבוהה, זאת כמובן מבלי להפחית מחשיבותם של האחרים; ענף הספנות, ענף המערכות הימיות וענף החקלאות הימית.

מעוניין לשמוע עוד? צור איתנו קשר.