In אנרגיה ותשתיות

ניתוח מערכת ECHO של המשרד להגנת הסביבה האמריקאי

מחקר זה עוסק במערכת ה-ECHO (Enforcement and Compliance History Online), אשר עברה שדרוג לאחרונה. המערכת מספקת מידע בדבר ציות ואכיפה של המפעלים המפוקחים על ידי משרד הגנת הסביבה האמריקאי. המידע במערכת מגיע ממגוון מקורות, כגון: סגל המשרד, סוכנויות מדינתיות ושיפוטיות ולעיתים אף מהמפעלים עצמם. מטרת המחקר היא לבחון ולנתח את מערכת ה-ECHO החדשה, סוגי המידע הנכללים בה ומקורותיהם, אופן תפעולה וכן את מידת שיתוף התעשייה המפוקחת בתכנון ובניית המערכת. כל זאת על מנת ללמוד מהניסיון האמריקאי בעניין זה.

מעוניין לשמוע עוד? צור איתנו קשר.