In אנרגיה ותשתיות

עידוד ממשלתי לשימוש ב-CNG: סקירה בינלאומית

מחקר זה מציג סקירה רחבה בעניין תמריצים הנוגעים לשימוש ב-CNG, בשמונה מדינות נבחרות – ארצות הברית, קנדה, אנגליה, שבדיה, צרפת, איטליה, ספרד וגרמניה. במסגרת סקירה זו, מוצג תחילה המצב העדכני של השימוש ב-CNG בעולם, ולאחר מכן ארבעה מעגלים שונים של תמריצים המשפיעים על עידוד השימוש בו.

מעוניין לשמוע עוד? צור איתנו קשר.