In אנרגיה ותשתיות

קידום נושאי איכות הסביבה לצד עידוד הצמיחה התעשייתית

מחקר זה מסכם סקירה רחבה שבוצעה במגוון מדינות, בעניין מנגנוני קידום איכות הסביבה לצד שמירה על הצמיחה במגזר התעשייתית. מגוון החומרים אשר נאספו במסגרת המחקר מלמדים כי שינויים רגולטוריים תכופים וכן רגולציה סבוכה, קשיחה ומכבידה מובילים הן לעיכוב ביישומן של טכנולוגיות ירוקות בתעשייה והן לפגיעה כלכלית. מחקר זה עוסק בין היתר גם במנגנונים שונים המשמשים להתמודדות עם קשיים אלה. המחקר כולל התייחסות לדין הקיים בארצות הברית, האיחוד האירופי, הולנד, גרמניה ודרום קוריאה.

מעוניין לשמוע עוד? צור איתנו קשר.