In יחסי עבודה, הון אנושי

קיזוז חובות מול הטבות בעת מעבר ממעמד קבלן למעמד עובד: מחקר השוואתי

מחקר זה בוחן באופן השוואתי, את אפשרות הקיזוז של חובות המעסיק לעובד, בשל הכרה רטרואקטיבית בקיומם של יחסי עובד-מעביד, אל מול הטבות היתר אותם קיבל העובד כקבלן עצמאי. מחקר כלל התייחסות לחמש מדינות מערביות מתקדמות: קנדה, ארצות הברית, אנגליה, צרפת וגרמניה.

מעוניין לשמוע עוד? צור איתנו קשר.