In אנרגיה ותשתיות

רישוי עסקים – מחקר השוואתי בנושא משך הרישיון לפעילותם של מפעלי בטון

מחקר זה עוסק ברגולציה ובפרקטיות הנהוגות בתחום רישיונות העסק למפעלי בטון במדינות מערבויות שונות בעולם, בדגש על ההבדלים בין מדינה למדינה. במסגרת זו, המחקר בוחן מהם הרישיונות וההיתרים הנדרשים בכל מדינה ומדינה לשם הקמה ותפעול מפעלי בטון, ומה הם התנאים לקבלתם. תמהיל המדינות במחקר מורכב ממדינות בעלות תעשייה משמעותית לצד מודעות סביבתית ורגולציה של התחום. המחקר התייחס לארצות הברית, אנגליה, גרמניה, צרפת וספרד.

מעוניין לשמוע עוד? צור איתנו קשר.