In אנרגיה ותשתיות

תקינה ירוקה וממשל תאגידי תקין והשפעתם על תמחור מקורות מימון בנקאים לתאגידים

המחקר בוחן האם עמידה בתקינה ירוקה ובממשל תאגידי מתקדם, באה לידי ביטוי במימון התאגיד. הדעה המקובלת היא שעמידה בשני פרמטרים אלה נתפסת כמקטינה את הסיכון התאגידי וחשובה לקידום השוק ולכן אמורה להיות מתומרצת על ידי המדינה. מטרת המחקר היא לבחון כיצד מדינות ומוסדות פיננסים מאפשרים הקטנה של מרווח המימון הבנקאי בשל עמידה בסטנדרטים סביבתיים, בדגש על בחינת הרגולציה הבנקאית בהקשר זה. במסגרת המחקר נבחנו שמונה מדינות מערביות מתקדמות: ארצות הברית (רמת פדרלית), פלורידה, טקסס, האיחוד האירופי, גרמניה, צרפת והולנד.

מעוניין לשמוע עוד? צור איתנו קשר.